logo zpsmh

Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujem o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, depresii, zanedbávania sa, k strate flexibility a celkového zhoršovaniu stavu.

Formy aktivít sú rôzne. Sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečuje komunikáciu a nadviaže nové vzťahy.

Zariadenie zabezpečuje okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti aj spoločenskú a záujmovú činnosť. Oslavy tradičných sviatkov počas celého roka – príchod troch kráľov, fašiangy, MDŽ, Veľkonočné sviatky, stavanie Májky, Deň matiek, mesiac Úcty k starším, Mikuláš, sviatok Lucie, Vianoce. Každý štvrťrok sa uskutočňuje spoločná oslava narodenín klientov, ktorí mali v príslušnom štvrťroku sviatok. Pripravujú sa tanečné zábavy, športové podujatia, návštevy pútnických miest, návštevy divadla vychádzky do prírody, a každoročne týždenný rekreačný pobyt, jednodňové výlety, návštevy ZOO a zaujímavých miest všetkých kútov nášho krásneho Slovenska ale i zahraničí.


Chodenie Troch Kráľov

Kresťania na Slovensku i vo svete si 6. januára pripomínajú sviatok Zjavenia Pána- Troch kráľov, ktorý sa slávi už od 3. storočia. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. A tak aj my sme si pripomenuli tento sviatok chodením Troch kráľov v našom zariadení. Pri pozdrave nám na dvere napísali
20-C+M+B-17 ,, Kristus žehnaj tomuto domu ,,
 

Maškarný bál

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... to je najznámejšia fašiangová pesnička, ktorá zaznela aj na našom maškarnom bále. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím, kedy prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Príjemná atmosféra, dobrá hudba, krásne masky a chutné občerstvenie bolo vidieť na usmiatych tvárach našich klientov. Aj napriek pohybovým problémom si zatancovali a bavili sa až do konca. Dobrú náladu a spomienky si preniesli aj do nasledujúcich dní.

 

Výlet do kina

Prečo si nespríjemniť dopoludnie a nezájsť si do kina? Hlavne keď hrajú pekný film Anjel Pána na ktorý sme sa všetci veľmi tešili.

 

                                                                                                  Fašiangy

Ako ten čas letí, ešte sme sa nestačili rozlúčiť s Vianocami a už je tu čas fašiangový. Fašiangové obdobie je od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovú stredou. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. A preto sme si pripomenuli fašiangové tradície a zvyky a ako sa patrí rozlúčili sme sa s veselým obdobím pochovaním našej drahej basy.

 

 

                                                                                          MDŽ

Prvé jarné kvety v podobe snežienok a narcisov odovzdávame na jar naším milým ženám. A ani u nás tomu nebolo inak naše ženy sme potešili malou ružou a sladkým srdiečkom k ich sviatku žien.

 

    

                                                                            Stavanie mája - ľudový zvyk a tradícia

S pribúdajúcimi rôčkami sa nejeden z nás rád vracia do čias minulých, kedy s radosťou spomína na mladosť. Romantickú tradíciu v podobe stavania mája si každoročne pripomíname aj my. Pohľad na sviežosť farebných stúh uviazaných na mladom stromčeku, ktorý je symbolom zelene a mladosti čaroval s našimi emóciami.

                                                                                 

 

                                                                                    Deň matiek

Láskavé dotyky, vľúdne slová a nekonečná veľkosť sŕdc našich matiek milujúco vložená do našich dlaní - symbol najväčšie istoty v živote každého človeka. Pri príležitosti sviatku ,, Dňa matiek ,, sme si pripravili pre všetky matky , staré matky, či babičky za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť a nemu malé prekvapenie v podobe vystúpenia detí z MŠ Mokrý Háj.

 

 

                                                                  Spod našich šikovných rúk

 

 

 

 

 

Výlet na pútnické miesto Marianka a Bratislava