logo zpsmh

Vyhodnotenie rok 2016

Tak ako sa každý rok aj rok 2016 sme začali srdečným želaním všetkého dobrého a hlavne dobrého zdravia do nového roku. O šesť dní neskôr nás prišli pozdraviť traja králi Gašpar+Melichar+Baltazar.

 

  

Deň s dňom sa zišiel a bol tu fašang a náš pekný zvyk pochovávania basy. Potom čo sme našu drahú basu pochovali začalo pôstne obdobie.

 

 

V pôstnom období sme si len na krátko odskočili do Senice na divadelné predstavenie LÁSKANIE v podaní Radošinského naivného divadla.

 

Po pôstnom období nás prišli potešiť naše deti z MŠ z Mokrého Hája so svojím programom ku Dňu matiek.

 

Ani sme sa nenazdali a začalo nám jarné obdobie a tým spojené stavanie Májky. Slniečko nám svietilo síce zubato, ale Májku sme postavili a špekáčiky s vínkom sme si dali už v našej jedálni.

  

Tak ako každý rok, aj tento sme navštívili putne miesto zasvätené Panne Márii a tentokrát sme zavítali do farnosti v Žarošiciach.

 

Naši klienti majú radi návštevu divadla, tak aj tentoraz sme si ešte v tomto roku odskočili na divadelné predstavenie Sudcove starosti do divadla Andrea Bagara v Nitre.

  

V júni sme boli pozvaní na kvetinové dni do Zariadenie pre seniorov v Holíči bolo to pekne strávené popoludnie s kvetmi a hlavne spoznanie sa s druhými klientmi z iných zaradení.

 

Skalica je pekne okresné mesto len pár kilometrov od nášho zariadenia a preto sme sa ju rozhodli navštíviť. Má veľa kultúrnych pamiatok, a tak sme do niektorých nahliadli.

 


Každým rokom býva zvykom, že v auguste navštívime baziliku v Šaštíne a nebolo tomu inak ani tento august.

 

Na naše zariadenie nezabudol ani krojový hodový sprievod, ktorý nás prišiel  navštíviť s piesňou a tancom.

 

V auguste nám slniečko svietilo a keďže nám nevyšla opekačka na 1. Mája tak sme si ju pripravili až v auguste.

 

Čas plynie a ani sme sa nenazdali a bola tu Katarína ku ktorej  neodmyslene patrí aj Katarínska zábava. Dobre sme si zatancovali pojedli a zaspievali.

 

 

K predvianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí Mikuláš Čert a Anjel, ktorí k nám prišli nielen s dobrým slovom, ale aj s veľkými mikulášskymi balíčkami.

 

 

Vo vianočnom období sme mali veľké prekvapenie. Prišli nás potešiť svojou hudbou DUO JAMAHA. Naši klienti boli veľmi radi a boli veľmi spokojní.

 

               

Ani sme sa nenazdali a bol tu vianoční čas, v ktorom nás prišli potešiť so svojím programom deti z MŠ z Mokrého Hája.

 

Rok sa nám pomaly končí a sú tu Vianoce a najkrajší deň v roku ,, Šedrý deň,,