logo zpsmh

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

   - na obecnom úrade v miestne svojho trvalého bydliska, občan požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

   - žiadosť občana o uzatvorenie "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.

 
"Chceme ponúknuť istotu, láskavosť a profesionálny prístup Vám a vaším najbližším"