logo zpsmh

Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujem o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, depresii, zanedbávania sa, k strate flexibility a celkového zhoršovaniu stavu.

Formy aktivít sú rôzne. Sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečuje komunikáciu a nadviaže nové vzťahy.

Zariadenie zabezpečuje okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti aj spoločenskú a záujmovú činnosť. Oslavy tradičných sviatkov počas celého roka – príchod troch kráľov, fašiangy, MDŽ, Veľkonočné sviatky, stavanie Májky, Deň matiek, mesiac Úcty k starším, Mikuláš, sviatok Lucie, Vianoce. Každý štvrťrok sa uskutočňuje spoločná oslava narodenín klientov, ktorí mali v príslušnom štvrťroku sviatok. Pripravujú sa tanečné zábavy, športové podujatia, návštevy pútnických miest, návštevy divadla vychádzky do prírody, a každoročne týždenný rekreačný pobyt, jednodňové výlety, návštevy ZOO a zaujímavých miest všetkých kútov nášho krásneho Slovenska ale i zahraničí.


 Nový rok  sa začal a sním aj naše nové a ešte krajšie zážitky čo prídu počas celého roka 2022


AKTIVITY r. 2022

Tvorba výkresu na nástenku

T                      

 

 

 

Veselé doobedie pri debate

 

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre hra Drotár

 

 

 

Deň matiek

 

 

         

 

Stavanie májky spojené s opekačkou 

       

        

  

Veľkonočná návšteva detí z MŠ Mokrý Háj

 

 

Jarné tvorenie

 

       

   

   

 

Keď vykukne prvé jarné slniečko

               

Návšteva kina ,, Šťastný nový rok 2 ,,

 

 

 

Oslavy MDŽ

 

 

Už sa ,,fašang kráci už sa nenavráci,,

                        

        

    

Nákupne trhy v jedální každý si odniesol niečo nové 

      

   

Pozdravenie Troch Kráľov