logo zpsmh

Zariadenie pre seniorov, Mokrý Háj


telefónne číslo: 034 / 664 40 32
fax: 034 / 660 12 22
email: zpsmokryhaj@centrum.sk
   

Mgr. Marta Karkošiaková – riaditeľka Zariadenia pre Seniorov
Mgr. Zuzana Reháková –   samostatná odborná ekonómka
Aneta Dobiašová            –    vedúca stravovacej prevádzky
Mgr. Martina Morávková    -  sociálna pracovníčka
Bc. Helena Macková –         sociálna pracovníčka
Bc.Jana Kvaltinová  -          vedúca zdravotného úseku


"Vedieť starnúť je majstrovstvo múdrosti a jednou z najťažších kapitol života"