logo zpsmh


Stravovanie v našom zariadení je zabezpečené vlastnou kuchyňou. Strava sa v zariadení pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia s vedúcou stravovacej prevádzky. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na pestrosť a biologickú hodnotu ako aj na rozmanitosť a kalorickú hodnotu podávanej stravy zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu klienta. V zariadení sa podáva strava racionálna / raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ diabetická / raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera/ a neslaná. V prípade, že lekár navrhne iný druh stravy, je aj táto možnosť prípravy. Strava sa klientom podáva v jedálni. Klienti ktorí sú imobilní alebo majú zníženú pohyblivosť dostávajú stravu na izbách.

vedúca stravovacej prevádzky - Anna Aneta Dobiašová